GILDIE GRACZY

Gildie graczy

Związki gildii powstają na poziomie konta, a nie postaci. Kiedy gracz dołącza do gildii, wszystkie ich postacie uzyskają dostęp do tej gildii, bez względu na przynależność Przymierza. Same gildie również mają jednak swoją przynależność do konkretnego sojuszu, co ma wpływ na przejmowanie twierdz dla swojego sojuszu w Cyrodil.

Każdy gracz może dołączyć do pięciu gildii, ale może prowadzić tylko jedną gildię naraz.

Tworzenie gildii

Aby utworzyć gildię, otwórz menu Gildii, naciskając klawisz G. Następnie naciśnij klawisz E, aby rozpocząć tworzenie gildii. Musisz nadać swojej gildi unikalną nazwę i wybrać przynależność do Przymierza, a następnie wybrać „Utwórz”, aby stworzyć swoją gildię.

Konsole: naciśnij menu „Opcje”, następnie „Społeczności”, znajdź „Gildie” i „Utwórz nową gildię”.

Zapraszanie członków

Aby zaprosić nowych członków do gildii, musisz mieć uprawnienia, przyznawane przez przywódców gildii.

Konsole: naciśnij menu „Opcje”, następnie „Społeczności”, znajdź „Gildie” i wybierz tą, do której chcesz dodać członków. Następnie przejdź dalej do „opcji” „dodaj członka” i wpisz identyfikator osoby którą chcesz zaprosić. Muszą być na tym samym serwerze!

Aby zaprosić nowego członka do menu gildii, naciśnij klawisz G i przejdź do zakładki Roster. Naciśnij klawisz E i wprowadź identyfikator gracza, poprzedzony symbolem @ lub imię jego postaci.

Opuszczenie gildii

Aby opuścić gildię, wciśnij G, aby uzyskać dostęp do menu gildii. Przejdź do zakładki „Roster” i wciśnij X.

Konsole: Aby opuścić gildię, znajdź ją w „Opcjach”> „Społecznościowe” „Gildie”, a następnie przejdź do menu „Opuścić gildię”.

Czat gildii

Czat gildyjny inicjowany jest przez chatkę „/ g1” do „/ g5”. Liczba od 1 do 5 oznacza gildię, z którą chcesz czatować, a definiowana jest przez kolejność w jakiej do nich dołączałeś.

Konsole: W tej chwili dostępny jest tylko czat głosowy. Przejdź do „Opcje” „Społecznościowy” „Głos” i znajdź swoją grupę gildii, a następnie wybierz pokój, do którego chcesz dołączyć.

Ranking gildii

Przywódcy gildii mogą tworzyć, usuwać i zmieniać kolejność rang gildii:

Przytrzymaj lewy przycisk myszy i przeciągnij, aby ustawić rangi gildii. Można to zrobić na samej liście.

Przywódcy gildii mogą także ustawić unikalne ikony dla każdej rangi.

Gildie mogą mieć 10 rang, w tym rangę Guildmaster.

Każda gildia ma zestaw uprawnień. Tworząc nową rangę gildii, możesz sklonować starą.

Herb Gildii

Ta funkcja odblokowuje się, gdy gildia osiągnie 10 członków.

Przywódcy gildii mogą edytować herby które później widoczne są na specjalnych togach do kupienia w gildyjnym sklepie. Edycja możliwa jest w oknie gildii, za pewną opłatą.

Dostępnych jest ponad 250 kolorów, 63 tła i 136 herbów do stworzenia heraldyki.

Po zaprojektowaniu heraldyki każdy członek gildii może ją kupić w „Guild Items”.

Jeśli lider gildii zmieni herb, wszystkie szaty zaktualizują się w czasie rzeczywistym.

Banki gildii

Ta funkcja odblokowuje się, gdy gildia będzie mieć 10 członków.

Dostęp do Banku Gildii można uzyskać, rozmawiając z bankierami w większości większych miast. Jeśli członkostwo gildii spadnie poniżej pewnego progu, członkowie nie będą już mogli umieszczać przedmiotów w banku gildii, ale członkowie gildii z odpowiednimi uprawnieniami zawsze będą mogli usuwać przedmioty. Zaleca się, aby liderzy gildii ustalili uprawnienia odpowiedzialne za ochronę cennych przedmiotów w banku gildii (rangi, niepisane zasady coś-za-coś). Do banku Gildii można też wpłacać złoto:

Ta funkcja odblokowuje się, gdy gildia osiągnie 10 członków.

Każdy w gildii może wpłacać i wypłacać złoto do banku gildii.

Pamiętaj, że uprawnienia do wypłaty zależą od rangi gildii.

Sklepy gildii

Ta funkcja odblokowuje się, gdy gildia będzie mieć 50 członków.

Sklep Gildii można uzyskać, rozmawiając z bankierami w większości większych miast. Jeśli członkostwo gildii spadnie poniżej pewnego progu (50 aktywnych kont), członkowie stracą możliwość dodawania nowych przedmiotów, ale zawsze będą mogli kupować lub anulować wysłane elementy.

Gracze mogą rozszerzać sieć graczy, z którymi mogą handlować, dołączając do wielkich gildii handlowych. Są to gildie, których członkostwo koncentruje się na handlu towarami.

Handlarze gildii

Gildie mogą teraz zatrudniać kupców z The Gold Coast Trading Company w lokalizacjach w Tamriel, aby służyć jako publiczne punkty sprzedaży dla swoich sklepów gildii.

Gildie wezmą udział w licytacji w ciemno, która potrwa tydzień, aby wygrać usługi handlowców przez jeden pełny tydzień. Możesz licytować tylko jednego inwestora naraz, a zwycięża najlepsza oferta.

Gildie mogą także wynająć handlarza po stałej opłacie, o ile nie został on zatrudniony przez kogoś innego. Wynajmujesz go aż do końca cyklu licytacji (niedziela).

Wynajęty sprzedawca wyświetli sklep w gildii w konkretnej lokacji 24/7.

Handlarzy gildii można znaleźć zarówno w miastach (od 3 w mniejszych osiedlach do aż 7 w stolicach sojuszy), jak w wioskach i na traktach.

Wystawianie przedmiotów

Sklepy gildii stosują model „kup teraz”. Wystawienie przedmiotu kosztuje nas 1% ceny jakiej za niego żadamy. W momencie zakupu, dodatkowe 7% tej ceny leci na konto gildii. Gildie które pragną zachować najlepsze, lub przynajmniej przyzwoite lokacje, nakładają na swoich członków „tygodniówki” (minimalna ilośc zarobionego złota, drobne daniny), których wyrabianie ma na celu na tyle zasilić skarbiec gildii, by mogła z powodzeniem licytować handlarzy w często odwiedzanych lokacjach.
Wystawiony przedmiot jest na liście przez maksymalnie 30 dni. Każda gildia udostępnia nam 30 miejsc na przedmioty (zestakowane przedmioty, np mikstury lub drewno do 200 sztuk zajmują jedno miejsce, tak jak w oknie ekwipunku). Przedmiot możemy w każdej chwili wycofać ze sprzedaży, pamiętając jedynie o każdorazowym 1% potrącanym przy wystawianiu go ponownie.
Gorsze lokacje zmuszają często do wystawiania przedmiotów po cenie nieco niższej niż rynkowa, jeśli chcemy szybko zgarnąć gotówkę.